Universiteit Leiden

nl en

Cursus

De regulering van de deeleconomie: van Airbnb, Uber tot Thuisafgehaald

Datum
dinsdag 13 juni 2017
Tijd
Toelichting
De cursus vindt plaats in de Oude Sterrewacht of in het Academiegebouw, te Leiden.
Locatie

Leiden

De zogenaamde ‘deeleconomie’ wordt steeds populairder in Nederland: Airbnb, BlablaCar, Peerby, Thuisafgehaald en allerlei andere minder bekende elektronische platformen bieden goederen en diensten die uitgeleend en verleend worden door gewone burgers. Dankzij deze digitale platformen veranderen consumenten in producenten en dienstverleners, zonder dat zij beschikken over opleidingen, diploma’s of vergunningen. Terwijl hotels en restaurants rekening moeten houden met de verscheidene eisen van bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, blijken er weinig of geen eisen opgelegd te zijn aan digitale platformen en hun dienstverleners. Diensten worden vaak enkel beoordeeld op basis van de feedback en rating die regelmatig door klanten wordt achtergelaten op de webpagina van de dienstverlener. Derhalve bestaan er grote onzekerheden over de regulering van deze digitale platformen zoals de potentiele risico’s voor consumenten, relevante aansprakelijkheidsregels, oneerlijke mededinging en ongelijk speelveld tussen P2P-platformen en ‘business-to-consumer’ transacties, impact op het milieu, woning- en arbeidsmarkt. Terwijl het aantal deelinitiatieven blijkt te groeien, neemt het aantal uitspraken met betrekking tot de deeleconomie ook toe. In de meeste gevallen worden rechters geconfronteerd met huurders die zonder de toestemming van de verhuurders, de VvE of de gemeente, woningen in illegale hotels omzetten. In de afgelopen jaren is de Nederlandse overheid niet onverschillig gebleven ten opzichte van de ontwikkeling van de deeleconomie. Op centraal niveau zijn er tot nu toe geen concrete ingrijpende juridische initiatieven genomen om de deeleconomie te reguleren. In 2015 verkondigde de minister van Economische Zaken dat er meer aandacht voor de deeleconomie moest komen en pleitte voor de invoering van slimme en toekomstbestendige regelgeving. Tegelijkertijd worstelt gemeente Amsterdam met de klachten van inwoners die overlast hebben van de toename van illegale hotels en overweegt de maximale toegestane vakantieverhuur terug te brengen naar dertig dagen per jaar. Het verbieden of beperken van deze diensten is echter lastig: in juni 2016 heeft de Europese Commissie in haar Communicatie over de deeleconomie verwezen naar de implementatie van de Dienstenrichtlijn en de voordelen van de deeleconomie en benadrukt dat het verbieden van verhuurdiensten als Airbnb alleen in bijzondere omstandigheden kan worden gerechtvaardigd. Het juridische kader van de deeleconomie is complex en het is vaak onduidelijk welke regels van toepassing zijn. In deze cursus wordt het fenomeen van de deeleconomie uitvoerig besproken aan de hand van praktische voorbeelden. Het juridische kader van de deeleconomie wordt geanalyseerd aan de hand van drie concrete casestudies en relevante jurisprudentie: (i) Airbnb/Wimdu; (ii) Uber; (iii) Thuisafgehaald.

In deze cursus staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Deeleconomie;
  • Gemeenterecht;
  • Drank- en Horecawet;
  • Reputatie (peer-review) als regelgeving;
  • Wet personenvervoer 2000;
  • Verhuur van woning tijdens vakantie.

De regulering van de deeleconomie: van Airbnb, Uber tot Thuisafgehaald

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.