Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Datum
22 juni 2017
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Het Kennis en Beleid Congres 2017, georganiseerd door ScienceWorks in samenwerking met het instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, stelt de interactie tussen Kennis en Beleid centraal. De aanleiding komt voort uit de volgende ontwikkelingen:

1. De tendens om de "politiek van de statements" te laten prevaleren boven "Goed onderbouwde beleidsontwikkeling". Oxford Dictionaries verkoos "Post-Truth" tot hét woord van 2016.

2. De zoektocht naar effectieve instrumenten en procedures (Raad van State, Integraal Afwegingskader, Algemene Rekenkamer, What Works) die de doelmatigheid van beleid kunnen borgen met voldoende feiten.

In het rapport "Kiezen voor Duurzame Groei" wordt bepleit dat de ervaringen uit de UK van What Works Networks in Nederland kunnen worden toegepast. Eén nieuw experiment hiermee wordt momenteel onderzocht door het Ministerie van BZK.

Het is van belang dat bestaande kennis en onderzoek voldoende wordt aangewend in de beleidsarena’s. Veel kennis van de Planbureaus, WRR en departementale onderzoeksafdelingen, maar ook van universiteiten, wordt niet optimaal benut in de arena van beleid en politiek. Ook de effectiviteit van dataondersteuning vanuit het CBS kan verder uitgebouwd worden. In het rapport "van Saldosturing naar Stabilisatie" van juli 2016 wordt bepleit dat de overheid meer gebruik moet maken van bestaande kennis en expertise om zo de kwaliteit van de overheidsuitgaven te verhogen. Evaluatie moet meer structureel aangewend worden om het inzicht in de doelmatigheid van beleid te vergroten. Wat kunnen adviesorganen en onderzoeksbureaus doen om hun kennis betere te laten aansluiten bij de beleidsbehoefte om zodoende hun rendement te verhogen? Wat kunnen Departementen en Gemeenten hier zelf aan verbeteren?

Ten slotte zal het congres – met name in een eindpanel – onderzoeken hoe de politieke besluitvorming beter kan worden onderbouwd met feiten, data en onderzoek. Heeft de politiek wel voldoende toegang tot informatie voor goede beleidsvoorstellen? Waarom is de onderzoeksfunctie voor de Tweede Kamer onlangs opgeheven? Heeft de oppositie wel voldoende toegang tot informatie? Hoe kijkt de politiek – aan de andere kant – aan tegen de noodzaak van evidence-informed beleid versus het politieke primaat?

Verschillende sprekers zullen tijdens dit congres zoeken naar een antwoord op de vraag hoe wetenschap, kennis en onderzoek kunnen worden ingezet voor kwalitatief beter beleid. Hierbij zal worden onderzocht wat kennisinstellingen en de overheid hier zelf aan kunnen bijdragen. 

Informatie over de sprekers, de adviesraad en het programma vindt u onder de link 'Meer informatie over het Congres'.

Meer informatie over het Congres