Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Causaliteit en Schade: een leerstuk voor iedere jurist

Datum
donderdag 1 juni 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok – de missing link – tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen!

Vaak kan het bewijs van causaal verband niet worden geleverd omdat het dossier op dit punt eenvoudigweg te 'dun' is. Zowel in de wet als in de jurisprudentie van de Hoge Raad worden tal van technieken geboden om die onzekerheid rond causaal verband te overwinnen: zo is er de zogenoemde proportionele aanpak, het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering), de alternatieve causaliteit, het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit.

In deze cursus worden deze verschillende technieken nader geanalyseerd – telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband technieken van schadeberekening.

Causaliteit en Schade: een leerstuk voor iedere jurist

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.