Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Basiscursus Mededingingsrecht

Datum
dinsdag 13 juni 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

In deze cursus worden de fundamenten van het mededingingsrecht behandeld. Stilgestaan zal worden bij relevante ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse praktijk. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten. Ook de rechtsbescherming en de relatie van het nationale met het Europese mededingingsrecht zal aan de orde komen.

De opleiding is bij uitstek geschikt voor advocaat-stagiaires die in de praktijk werkzaam (zullen) zijn op het terrein van mededingingsrecht.

Basiscursus Mededingingsrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.