Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten pensioenrecht 2017

Datum
dinsdag 27 juni 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Ook in 2017 zijn in dat opzicht veel veranderingen aan de orde. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. De exacte inhoud van de cursus wordt kort voor de aanvang vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen. 

Onderwerpen

  • Recente pensioenwetgeving
  • Recente pensioenjurisprudentie
  • Actuele ontwikkelingen in markt pensioenvoorziening
  • Onderwerpen worden verder ingevuld, met een speciaal oog voor rechtspraktijk en actualiteit.

Actualiteiten pensioenrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.