Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten overheidsaansprakelijkheid

Datum
vrijdag 23 juni 2017
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

In de cursus worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).

De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb.2013, 50).

Actualiteiten overheidsaansprakelijkheid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.