Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Ontslagrecht 2017

Datum
donderdag 29 juni 2017
Tijd
Locatie

Leiden

Ontslag is een belangrijk onderwerp binnen het arbeidsrecht en behoeft daarom veel aandacht. Met inwerkingtreding van de WWZ is er veel veranderd in de regels omtrent het ontslag. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke regels, als de regels in het proces. Dat geeft aanleiding voor veel vragen. Hoe bereidt u onder de WWZ een ontslag goed voor? Over ontslag wordt immers veel geprocedeerd. Welke stappen  moet u bijvoorbeeld volgen en in welke volgorde om een zaak tot een goede einde te brengen?

Deze actualiteiten cursus ontslagrecht wordt u aangeboden in samenwerking met de Leidse arbeidsrecht sectie van de Universiteit Leiden. U zal door ervaren sprekers uit zowel de wetenschap als de praktijk bij de hand worden genomen. De belangrijkste actualiteiten m.b.t. de verschillende ontslagvormen zullen aan bod komen. Vervolgens krijgt u waardevolle, praktische tips om de ontslagprocedure goed, en zonder valkuilen, te doorlopen. 

Onderwerpen die o.a. besproken zullen worden:
- Ontslag op staande voet
- Ontslag wegens disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
- Reorganisatieontslag
- Procederen bij ontslag

Actualiteiten Ontslagrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.