Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Omgevingsrecht

Datum
29 juni 2017
Tijd
Bezoekadres
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Het omgevingsrecht is voortdurend in beweging. Zo wordt het toepassingsbereik van het Activiteitenbesluit steeds meer uitgebreid, treedt de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking, wordt met spanning afgewacht hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (of misschien zelf het HvJ EU) zal gaan oordelen over het Programma Aanpak Stikstof en liggen er prejudiciĆ«le vragen bij HvJ EU over de verhouding van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht  tot de Europese Dienstenrichtlijn.

Actualiteiten Omgevingsrecht