Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Datum
26 juni 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

In deze tweedaagse verdiepingscursus zullen een rechter en raadsheer u een zeer praktijkgerichte invalshoek geven van het civiele procesrecht, zoals de valkuilen die zich bij de start van de procedure en, aan beide zijden, bij het verdere verloop daarvan kunnen voordoen. 

De cursus ‘Actualiteiten Burgerlijk procesrecht’ behandelt belangrijke recente uitspraken, de meest recente ontwikkelingen rond KEI en andere ontwikkelingen van de laatste maanden van het afgelopen jaar en in het komende jaar op u af zullen komen. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt onder andere ingegaan op het procederen in civiele zaken in eerste aanleg, hoger beroep. 

De actualiteiten cursus wordt gegeven vanuit het oogpunt van de advocatuur én de rechtelijke macht en is gericht op de dagelijkse praktijk. De cursus zal worden gegeven door een raadsheer van het Gerechtshof Den Haag. Afhankelijk van de stand van de jurisprudentie en de actuele ontwikkelingen, komen aan bod:

- Eerste aanleg
- Hoger Beroep
- Bewijsrecht
- Beslag- en executierecht

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht