Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Sophocles’ Antigone en de pathologieën van het verstand

  • Lukas van den Berge
Datum
vrijdag 19 mei 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Recht en rechtvaardigheid: Is er nog wel plek voor mensen van vlees en bloed?

Wat kan literatuur ons leren over recht en rechtvaardigheid? Rechtswetenschappers benaderen het recht soms wel als een logisch systeem dat door mensen als redelijke wezens in het leven is geroepen. Die benadering heeft veel voordelen, maar kan ook ontaarden in een rechtsopvatting waarin voor mensen als ‘onredelijke wezens’ – dat wil zeggen: voor mensen van vlees en bloed – uiteindelijk geen plaats meer is.

In deze lezing gaat Lukas van den Berge in op de betekenis van Sophocles’ Antigone voor het recht.

Over Lukas van den Berge

Lukas van den Berge is classicus en jurist en promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht op een theoretische studie naar het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid. Op het moment is hij universitair docent aan de Erasmus School of Law, sectie Sociologie, Theorie en Methodologie van het Recht.

Rechtvaardigheid in Sophocles' Antigone

Vanwege haar meerduidige en ambigue aard verzet literatuur zich tegen systematisch denken dat aan irrationele aspecten van het menszijn geen ruimte biedt. Dat geldt bij uitstek voor de Griekse tragedie, waarin telkens weer wordt gethematiseerd dat de ‘duistere’, voor het verstand niet onmiddellijk grijpbare kanten van het bestaan niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd.

Lukas van den Berge illustreert dit alles graag aan de hand van Sophocles’ Antigone, waarbij hij graag ook een aantal hardnekkige misverstanden uit de weg ruim die over dat stuk bestaan. Tot slot zal hij met u in discussie gaan.

Bent u het met hem eens dat het recht zijn geesteswetenschappelijke dimensie niet zonder problemen kan negeren? Hou zouden inzichten uit de filosofie en literatuur een meer prominente positie kunnen verwerven in juridisch onderwijs en onderzoek? En bent u het eigenlijk wel eens met zijn interpretatie van Sophocles’ Antigone?

Meer informatie over de lezing

Direct aanmelden voor de lezing

Laten weten via Facebook dat je aanwezig bent bij de lezing

Sophocles’ Antigone voor het recht

Recht en Literatuur Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.