Universiteit Leiden

nl en

Rob de Wijk over ‘De nieuwe revolutionaire golf’

Datum
dinsdag 23 mei 2017
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Het verzet tegen de politieke elite voert hoogtij. Brexit, Trump, Le Pen en Wilders worden hiermee in verband gebracht. Als je de krant openslaat, is het populisme overal. Waar komt dit verzet tegen de politieke elite vandaan?

 

De afgelopen eeuwen is het niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen samenvielen en elkaar versterkten: nieuwe spanningen tussen Oost en West, vluchtelingenstromen, terrorisme, de financiële crisis en een nieuwe industriële revolutie die banen overbodig maakt. Waait dit allemaal weer vanzelf over of houdt de spanning aan?

Naar aanleiding van zijn uiterst actuele publicatie De nieuwe revolutionaire golf; waarom burgers zich van hun leiders afkeren zal prof. dr. Rob de Wijk op dinsdag 23 mei 2017 voor de leden van het Haagse en Leidse departement op deze vragen ingaan. De Wijk betwijfelt of populisten waar kunnen maken dat zij onze welvaart en veiligheid kunnen beschermen. Een nieuw soort leider zal de burger uit het dal moeten halen.

Rob de Wijk is directeur van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden.

Deze bijeenkomst organiseren het Departement ’s-Gravenhage en het Departement Leiden gezamenlijk. Daarnaast worden studenten van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden attent gemaakt op deze bijeenkomst. Wij verwachten dan ook een levendige discussie na afloop.

Programma voor 23 mei 2017

17.30  inloop
18.00   welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter Departement ‘s‑Gravenhage
18.10  presentatie Rob de Wijk, gevolgd door discussie
19.10  afsluiting door Harry Kroeze, voorzitter Departement Leiden
19.15  borrel
20.15   einde

Aanmelden 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Of een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.