Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Landelijke Promovendidag Strafrecht & Criminologie 2017

Datum
vrijdag 19 mei 2017

Op 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse landelijke promovendidag voor strafrecht & criminologie plaats aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De promovendi van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie hebben als thema voor dit congres gekozen voor Interactions between and within Criminal Law and Criminology. Met dit thema wordt zowel aansluiting gezocht bij het facultaire onderzoeksprogramma als het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, zodat alle promovendi van het instituut de mogelijkheid krijgen hun onderzoek te presenteren. Naast de presentaties van promovendi uit zowel de Leidse rechtenfaculteit als andere Nederlandse universiteiten, worden ook plenaire sessies gehouden met onder andere Prof. J.P. van der Leun en Prof. P.M. Schuyt. Zij zullen in hun lezingen aandacht besteden aan onderzoek op het snijvlak van strafrecht en criminologie.

Landelijke Promovendidag Strafrecht & Criminologie 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.