Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Empathie in Recht en Literatuur

  • Jeanne Gaakeer
  • Sanne Taekema
Datum
vrijdag 16 juni 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Op vrijdag 16 juni 2017 organiseert Recht en Literatuur Leiden (RLL) een lezing en co-referaat rond het thema ‘empathie’. Binnen ‘Recht en literatuur’ is empathie een kernbegrip. In de laatste bijeenkomst van dit collegejaar staat centraal of het lezen van romans de lezer helpt om naast verbeeldingskracht ook inlevingsvermogen te ontwikkelen/stimuleren. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Lezing Jeanne Gaakeer: 'Only by imagination can the world be known'

Prof.mr.dr. A.M.P. (Jeanne) Gaakeer (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaat in haar lezing (15:00 tot 16:00 uur) in op het belang van empathie en inlevingsvermogen voor juristen. Daarbij bespreekt zij de belangrijkste onderzoekers binnen ‘Law and Literature’, zoals o.a. Martha Nussbaum. Daarnaast gaat prof. Gaakeer in op de verschillende vormen van empathie die worden onderscheiden in de literatuurtheorie en wat die voor het recht (kunnen) betekenen. Ook komt daarbij de rol van emotie in het recht aan de orde en wat empathie betekent voor juridische oordeelsvorming. Prof. Gaakeer illustreert deze thema’s aan Ian McEwan’s De Kinderwet.

Over Jeanne Gaakeer

Jeanne Gaakeer is sinds 1990 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Rotterdam, nu Erasmus School of Law. Eerst (vanaf 2005) als bijzonder hoogleraar Rechtstheorie met als onderzoeksterrein het verband tussen recht, taal en literatuur. Vanaf 1 mei 2017 als hoogleraar met als leerstoel Jurisprudence: Hermeneutical and Narrative Foundations. Haar internationaal georiënteerde onderzoek richt zich op de methodologische aspecten van dit verband, alsmede op de betekenis ervan voor de rechtspraktijk en de rechtspraak. Zij is senior raadsheer bij het gerechtshof te Den Haag, sector strafrecht. In 2013 ontving zij de J.B. White Award van de Association for the Study of Law, Culture and Humanities.

Co-referaat Sanne Taekema: Empathie en erkenning: hoe verbeelden we de ander?

In het volgende uur reageert prof.mr.dr. H.S. (Sanne) Taekema op de lezing van Jeanne Gaakeer. Zij zal niet zozeer het belang van empathie ter discussie stellen als wel de manier waarop narratieve empathie gestalte krijgt. Een belangrijke vraag daarbij is wat er literair nodig is om empathie uit te lokken. Anders dan Nussbaum, die de nadruk legt op de realistische roman, zal prof. Taekema de literaire tradities bespreken waarin de rol van empathie complexer is, en waarin ook de erkenning van de ander als persoon een probleem vormt. Een genre waar zij in het bijzondere aandacht aan zal schenken is science fiction, waar ‘fancy’ tot grote hoogte stijgt maar het gebrek aan realisme empathie niet in de weg lijkt te staan.

Over Sanne Taekema

Sanne Taekema is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is programmaleider van het onderzoeksprogramma Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation. Naast de rechtsstaat zijn haar onderzoeksthema’s: methodologie van het recht, pragmatische rechtsfilosofie, en recht en literatuur.

Laat via Facebook weten dat je aanwezig bent

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.