Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Nascholing opleiding Nederlandse taal en cultuur: De sturende kracht van taal

Datum
31 mei 2017
Tijd
Bezoekadres
University Library
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Zaal
Vossiuszaal

Taal is nooit neutraal. We gebruiken taal voor onze communicatie, maar de interpretatie van uitingen wordt maar gedeeltelijk bepaald door de betekenis van de woorden die de spreker gebruikt. Een spreker bedoelt meer, en soms zelfs iets anders, dan hij letterlijk zegt en schrijvers van verhalen en gedichten zetten talige, narratieve technieken doelbewust in om effect op lezers te sorteren. 

Twee Leidse neerlandici belichten deze interactie tussen semantiek en pragmatiek vanuit hun eigen discipline. Op 31 mei spreekt dr. Olga van Marion over de rol van taal en emotie in vroegmodern theater en dr. Henrike Jansen over de sturende kracht van taal in de argumentatie in politiek debat.

Prijs

12,50 (dit bedrag kan worden overgemaakt op: Stichting Neerlandistiek Leiden te Leiden - NL77 INGB 0003 8814 47 onder vermelding van ‘Nascholingsavonden 2017’.

Aanmelden

Via: e.a.op.de.beek@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie