Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten digitalisering in het bestuursrecht

Datum
dinsdag 23 mei 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Faculteitskamer

Digitalisering is een actueel thema. Niet alleen gaat communicatie steeds meer langs de digitale weg, het moet ook steeds vaker langs de digitale weg. Een bekend voorbeeld daarvan is het Project KEI, dat tot doel heeft de rechtspraak te digitaliseren. Daarnaast zien we dat de relatie tussen overheid en burger richting digitalisering gaat. Dat leidt tot nieuwe vraagstukken, zoals: is de wet- en regelgeving op juiste wijze gepubliceerd (en dus in werking getreden)? Hoe werkt de digitale inspraakprocedure? Kan ik online in bezwaar? En hoe zet ik dan mijn handtekening? Dit vraagt van u een omslag in denken en nieuwe kennis. Tijdens deze cursus praten wij u bij over de belangrijkste ontwikkelingen die u te wachten staan op het gebied van de digitalisering in het bestuursrecht. Wij geven u de ins en outs van de belangrijkste wetsvoorstellen en laten zien hoe de voorgestelde veranderingen doorwerken in de bestuursrechtelijke (proces)praktijk.

Programma

A. Inleiding

 • Introductie sprekers
 • Korte introductie van het onderwerp van de dag: digitalisering in het bestuursrecht
 • Wie moet gaan digitaliseren of elektronisch communiceren? (wetgever, bestuursorgaan, rechter en burger)
 • Agenda van de dag

B. Huidige en toekomstige regels over elektronische communicatie

 • Huidige regels (hoofdstuk 2 Awb)
 • Wetsvoorstellen op hoofdlijnen (wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch verkeer; Project KEI; Wet Generieke Digitale Infrastructuur)

C. Digitalisering van communicatie tussen bestuursorgaan en burger

 • Publicatie/bekendmaking van wet- en regelgeving (als vereist voor inwerkingtreding) (3:40-3:45 Awb)
 • Aanvraag en herstel gebreken (4:2, 4:5 Awb)
 • Inspraakmogelijkheden bij toepassing uniform openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb)
 • Formele aspecten bij de besluitvorming
 • Digitalisering van de bezwaarprocedure

D. Digitalisering van de beroepsprocedure (Project KEI)

 • Wet KEI in het bestuursrecht
 • Bespreking digitale procedures in eerste aanleg en in hoger beroep

E. Vragen en afsluiting

Actualiteiten digitalisering in het bestuursrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.