Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Telders & Wiardi Beckman: Moed in de politiek

Datum
vrijdag 21 april 2017
Tijd
Toelichting
Na afloop vindt een borrel plaats.
Locatie
Scheltema
Marktsteeg 1
2312 CS Leiden

Op vrijdag 21 april 2017 organiseert de TeldersStichting, in samenwerking met de Wiardi Beckmanstichting, een symposium over de bijzondere levens van Benjamin Telders & Stuuf Wiardi Beckman, de naamgevers van de wetenschappelijke bureaus van respectievelijk de VVD en de PvdA. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog stierven de liberaal Benjamin Telders en de sociaal-democraat Stuuf Wiardi Beckman, beiden prominente vertegenwoordigers van hun politieke stroming. Zowel Telders als Wiardi Beckman zijn vanwege hun kritiek op de door de bezetter genomen maatregelen opgepakt en lieten allebei het leven in een Duits concentratiekamp. Na de oorlog werden de wetenschappelijk instituten van de VVD en de PvdA vernoemd naar deze illustere personen, die tijdens de bezetting de moed hebben getoond om voor hun principes te blijven staan.

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de levens van Telders en Wiardi Beckman en de vraag wat het betekent om in de politiek moed te tonen in moeilijke tijden. Daarnaast zal de TeldersStichting zal uit handen van mevrouw Karin Telders – nicht van Benjamin Telders – een erepenning ontvangen, die na de oorlog door koningin Wilhelmina postuum aan de moeder van Benjamin Telders is uitgereikt voor zijn verzetsdaden. De overdracht van deze erepenning is mede aanleiding voor de organisatie van dit bijzondere evenement.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 u - Ontvangst met koffie en thee
14:30 u - Inleiding door Frans Becker (WBS) over Stuuf Wiardi Beckman / Inleiding door Fleur de Beaufort (TS) over Benjamin Telders
15:30 u - Pauze
16:00 u - Toespraak en overhandiging penning door Karin Telders Inleiding door Remieg Aerts (hoogleraar Nederlandse Geschiedenis UvA) over moed in de politiek
17:00 u - Afsluiting en borrel

Het evenement is openbaar en gratis toegankelijk en zal plaatsvinden bij Scheltema, Marksteeg 1 te Leiden. Gelieve u aan te melden via: info@teldersstichting.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.