Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Studiemiddag

Internationale technische assistentie – belasting in ontwikkelingslanden

Datum
woensdag 19 april 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
Oortzaal C1.02

Technische Assistentie is een van de speerpunten van het internationale werk van de Nederlandse Belastingdienst. Technische kennis wordt onder andere beschikbaar gesteld door het uitzenden van deskundigen naar zusterorganisaties in ontwikkelingslanden. Technische Assistentie is voor deze organisaties dan ook van groot belang. Collega’s die werken aan Technische Assistentie werken in een complexe omgeving met veel stakeholders. Zo wordt er binnen dit kader intensief contact onderhouden met de Europese Unie, diverse internationale organisaties, nationale overheden en diverse Nederlandse ministeries. Werken aan Technische Assistentie vraagt hiermee om een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit in een cultuuronbekende omgeving.

Op woensdag 19 april organiseren de afdeling Belastingrecht en het Van Vollenhoven Instituut in samenwerking met de Belastingdienst een studiemiddag omtrent het thema ‘Internationale Technische Assistentie’. Het eerste deel van de middag zal bestaan uit een overzicht van het gevoerde beleid en de uitvoering van internationale Technische Assistentie. Dit onderdeel zal verzorgd worden door experts van onder andere BuZa en de Belastingdienst met verschillende achtergronden. Het tweede deel van de middag zal verzorgd worden door het Van Vollenhoven Instituut. Zij zullen de interculturele aspecten die bij internationale Technische Assistentie komen kijken behandelen. Ook zullen zij vertellen over een boeiend onderzoeksprogramma naar belastingmoraal in de informele sector van Oeganda dat in mei van start zal gaan.

Programma

12:30
Inloop

13:00
Opening

13:15
TA-beleid & uitvoering
Diverse inleiders & Gesprek/Interactie 

14:45
Pauze

15:00
Interculturele aspecten bij internationaal werken
Adriaan Bedner, Hoogleraar Van Vollenhoven Instituut, Universiteit van Leiden

15:30
Onderzoek ‘Belastingmoraal in de informele sector Oeganda’
Jelte Verberne, Masterstudent Van Vollenhoven Instituut, Universiteit Leiden

16.00
Gesprek & Interactie

16:30
Afsluiting

Deelname graag bevestigen ofwel afmelden door een mail te sturen naar: j_hoogendoorn@belastingdienst.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.