Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Herdenking

Herdenking hoogleraar Ben Telders

Datum
donderdag 6 april 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Klein Auditorium

Ben Telders

Donderdag 6 april is het 72 jaar geleden dat prof. mr. Ben Telders overleed in concentratiekamp Bergen-Belsen. Deze Leidse hoogleraar volkenrecht was een van de opstellers van ‘Het Leidsche Senaatsprotest’ op 31 oktober 1940, waarin hij samen met toenmalig rechtendecaan professor Cleveringa streed tegen de zogenoemde Ariërverklaring (niet-joodverklaring).

Openlijk protest

Telders was een van de leidende figuren achter het protest tegen het ontslag van joodse collega’s. Op 26 november 1940 hield rechtendecaan Rudolph Cleveringa zijn beroemde rede tegen dit ontslag. Telders had nog aangeboden in zijn plaats die rede te houden, omdat hij – in tegenstelling tot zijn decaan – ongehuwd was. Op 18 december werd Ben Telders door de Duitsers opgepakt. Na vierenhalf jaar gevangen te zijn geweest, overleed hij op 6 april 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Verzetskruis

Ben Telders werd een lotgenoot van Anne Frank, die eveneens kort voor de bevrijding van het kamp door de Britten aan de vlektyfus bezweek. De gedreven volkenrechtsgeleerde werd slechts 42 jaar. Een jaar later ontving hij postuum het Verzetskruis.

Herdenking

Professor Telders gaf zijn leven voor de vrijheid. Om hem te eren, organiseert Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr B. M. Telders” op 6 april 2017 om 13.00 een korte herdenking in het Klein Auditorium in het Academiegebouw. Vervolgens zal er een krans worden gelegd voor Rapenburg 45, het voormalige woonhuis van Ben Telders. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.