Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Executive leergang Integriteitsrisicomanagement voor trustkantoren/service-providers

Datum
13 april 2017
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De Universiteit Leiden heeft, in samenspraak met Holland Questor, speciaal voor ervaren academici werkzaam in de branche van de trustkantoren/service providers deze unieke leergang ontwikkeld. De Nederlandse Bank is toezichthouder op trustkantoren en verlangt van trustkantoren dat zij hun taak als poortwachter zeer goed vervullen. Om deze taak goed te vervullen zullen de medewerkers van trustkantoren zich moeten bekwamen in het management van integriteitsrisico’s. Dit brengt met zich dat ze integriteitsrisico’s moeten opsporen, ontdekken, herkennen en zij in staat zijn te bedenken welke risico-mitigerende maatregelen mogelijk zijn en daar uitvoering aangeven. 

Executive leergang Integriteitsrisicomanagement voor trustkantoren/service-providers