Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De misdadiger als heilige: Jean Genet over misdaad en mystiek

  • Rico Sneller
Datum
donderdag 6 april 2017
Tijd
Serie
Recht, Literatuur en Existentialisme
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A1.44 (Lorentzzaal)

Het perspectief van de delinquent bij Jean Genet

In deze ‘open podium’-lezing bij Recht en Literatuur Leiden op donderdag 6 april 2017 om 19.00 uur op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden)  gaat Rico Sneller (Wijsbegeerte, Universiteit Leiden) in op het perspectief van de delinquent, zoals dat in Jean Genets oeuvre naar voren komt. Volgens Genet is dat perspectief vergelijkbaar met dat van een heilige. Het volstrekte isolement, de loskoppeling van de maatschappij: ze scheppen een bewustzijnstoestand die voor geïntegreerde burgers en andere moralisten onbereikbaar is geworden.

Misdaad, prostitutie, perversie, vagabondage, gevangenis en interneringskamp: Jean Genet

Jean Genet (1910-1986), auteur van romans, toneelstukken, essays en gedichten, zat een groot deel van zijn leven in de gevangenis. Zijn werk ademt de zwoele sfeer van de delinquentie. Het heeft velen geïnspireerd die moeite hadden zich de maatschappelijke moraal en codes eigen te maken. In 1974 publiceerde de grote Franse filosoof Jacques Derrida zijn beruchte vierkolommenboek Glas – que reste-t-il du savoir absolu?. In dit boek biedt Derrida een dwarslezing van de godsdienstfilosofie van Hegel en van het werk van Genet. Dit boek heeft sterk bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor Genet. Diens oeuvre is niet alleen interessant omdat het een inkijkje geeft in een wereld die voor velen verborgen blijft (misdaad, prostitutie, perversie, vagabondage, gevangenis en interneringskamp). Genet is ook een geniale taalkunstenaar met een rake expressie. Zijn werk heeft een hoog evocatief gehalte.

Over Rico Sneller

Rico Sneller is universitair docent bij het instituut wijsbegeerte van de universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op de Franse filosoof Jacques Derrida. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden: de droom, de waanzin, mystiek, somnambulisme, telepathie, extase e.d. Hij is geïnteresseerd in denkers als Ludwig Klages, Carl du Prel, Schelling,  Schopenhauer, Buber, Bataille, Marcel, Freud, Benjamin e.a. Verder is hij mede-directeur van de internationale netwerkorganisatie Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC). In oktober zal er vanuit APGC een conferentie worden gehouden over alternatieve zienswijzen op straf en misdaad: “From Imprisonment to Grassroots Projects:Towards a Global Dialogue”, Foz do Iguassu, Brazilië, 17 -19 oktober 2017.

Meer informatie over de lezing

Direct aanmelden voor de lezing

Laten weten via Facebook dat je aanwezig bent bij de lezing

Recht en Literatuur Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.