Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Studeren met een functiebeperking

Datum
donderdag 20 april 2017
Tijd
Locatie
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Hoe is het om te studeren met een functiebeperking? Wat is de rol van docenten en studentenbegeleiders hierbij? 

Studenten met een functiebeperking lopen nog steeds tegen moeilijkheden aanlopen tijdens hun studie. Veel docenten en studentenbegeleiders willen hen ondersteunen. Tegelijkertijd is er de vraag waar de grens ligt in de mogelijkheden om faciliteiten te bieden. Deze vraagstukken komen aan bod tijdens het symposium

De Universiteit Leiden organiseert samen met studenten dit symposium voor studenten, docenten, studentenbegeleiders en andere geïnteresseerden. Dit symposium is een vervolg op de werkconferentie van 20 september 2016, waar zowel medewerkers als studenten hun wens uitspraken in groter verband verder te willen praten.

Het symposium is tweetalig: Nederlands en Engels. De dagvoorzitter vat de Engelstalige onderdelen in het Nederlands samen.

De conferentie is in samenwerking met studenten van onze universiteit opgezet.

Inspirator

Jiska Stad-Ogier

Jiska Stad-Ogier studeert aan de Universiteit Leiden en is betrokken bij de organisatie ‘Wij staan op!’, die aandacht vraagt voor mensen met een functiebeperking. Samen met andere studenten bereidt ze dit symposium voor. Jiska kan goed verwoorden wat het betekent om te studeren met een functiebeperking. Samen met een aantal andere studenten, wordt ze tijdens op het symposium over haar ervaringen geïnterviewd.

Over de sprekers

Rianne Feijt

Rianne Feijt is promovendus bij de vakgroep Pedagogische Wetenschappen. Haar onderzoek spitst zich toe op onderwijs/instructie aan studenten met een functionele beperking. In haar presentatie geeft ze een toelichting op methoden en technieken die volgens studenten met en zonder een functiebeperking invloed hebben op hun vermogen om iets van colleges op te steken. Deze informatie kunnen universitaire docenten gebruiken om hun colleges toegankelijker te maken voor studenten met een functiebeperking. Het helpt de ontwikkeling van effectievere colleges voor deze groep.

Daan Romein

Daan Romein (ICLON) is onderwijsadviseur, gespecialiseerd in onderwijsmethoden. Hij geeft een presentatie over didactiek voor en ondersteuning van studenten met een functiebeperking. De focus ligt op de vraag hoe opleidingen op een dusdanige manier te ontwikkelen dat studenten met een functiebeperking meer aansluiting bij het programma en hun medestudenten kunnen vinden. Gedurende de discussie is er ruimte om uit te zoeken hoe we een open en veilige omgeving kunnen creëren waarvan alle studenten profiteren.

Hasan Davis

Hasan Davis is de directeur van Hasan Davis Solutions. Hij wijdt zijn dagelijkse leven aan het ondersteunen van jeugd, jeugdinstanties en jonge professionals. Van 2008 tot 2014 was Hasan Deputy Commissioner en later Commissioner van het Kentucky Juvenile Justice Systeem. Davis put zijn kracht uit zijn eigen levensverhaal: zijn transformatie van een jongen met ADHD en dyslexie verwikkeld in straatbendes, naar een man met een diploma in de rechten, die jongeren een kans wil geven.

Programma

13.00

Ontvangst

13.30

Welkom door Jiska Stad-Ogier (Wij staan op!) en Sabina Beijne (SOZ/SSS) en introductie van de dagvoorzitter Aminata Cairo (Diversity Office)

13.35

Première van een korte film waarin studenten met een functiebeperking zich voorstellen

13.40

Speech Hester Bijl, Vice-Rector Magnificus Universiteit Leiden

13.50

Presentatie van Rianne Feijt (PhD-student) over haar onderzoek naar onderwijsleerproblemen

14.00

Presentatie van onderwijskundige Daan Romein (ICLON) over didactiek

14.10

Keynote speech Hasan Davis over dyslexie, ADHD en zijn levenspad  

14.30

Pauze   

14.45

Studenten worden geïnterviewd over hun ervaringen en visie

15.15

Tafelsessies

16.15

Plenaire terugkoppeling tafelsessies met studentenpanel

16.45

Afsluiting en hapje en sapje

17.30

Einde

Tafelsessies

Tijdens de tafelsessies gaan de deelnemers dieper in op een aantal vraagstukken. Collega's en studenten leiden de tafelsessies. 

Dyslexie: hoe studenten zich voelen
Hasan Davis

In deze tafelsessie kunnen studenten hun ervaringen delen over studeren met dyslexie. Docenten en studieadviseurs kunnen hun ervaringen delen over het begeleiden van deze studenten. Doel is om begrip bij elkaar te creëren, gevoelens te kunnen uiten, oplossingen te bedenken en stereotyperingen te doorbreken.

Studenten ondersteunen studenten
Aminata Cairo – Diversity Office en Jasper Bitter – Student Support Services

Bij deze tafelsessie zijn studenten uitgenodigd om mee te praten over hoe zij ‘allies’ kunnen zijn voor studenten met functiebeperking.  Hoe kan je ondersteuning bieden zonder denigrerend te zijn?  Hoe kan jij als individu of samen met jouw organisatie een grotere rol spelen om studenten met een functiebeperking zich welkom en gewaardeerd te laten voelen?

Beeldvorming onzichtbare functiebeperkingen
Romke Biagioni – Fenestra Disability Centre

Wat houdt een onzichtbare functiebeperking in en waar lopen studenten tegenaan? Negatieve ervaringen maken dat studenten terughoudend zijn met het doorgeven van hun diagnose en problemen. Daarnaast is een diagnose voor iedereen weer anders. Hoe kunnen docenten en studentenbegeleiders een sfeer creëren waarin je openlijk over je functiebeperking kunt praten?

Didactiek
Daan Romein – ICLON

Tijdens deze sessie gaan deelnemers ervaringen delen om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin iedereen met (on)zichtbare functiebeperkingen kan studeren. In overleg met studenten, docenten en studieadviseurs zullen we praktische handvatten zoeken om het onderwijs toegankelijk te maken.

Organisatie en werkdruk: wat zijn de grenzen aan wat de instelling en medewerkers kunnen doen
Rudy Dikken – studieadviseur Faculteit der Rechtsgeleerdheid
​Docenten en studieadviseurs zijn over het algemeen welwillend in het begeleiden en faciliteren van studenten met een functiebeperking. Er zijn echter ook vragen zoals: hoe ver moeten we gaan in de begeleiding, studenten moeten toch ook zelfstandig kunnen leren werken? Als we studenten intensief begeleiden komen de eindtermen dan niet in het geding? Docenten hebben al een gigantische werkdruk, hoe kunnen zij de begeleiding van deze groep studenten er nog bij doen?

Aanmelden

Naar het inschrijfformulier

Lees ook: Studeren met een functiebeperking

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.