Universiteit Leiden

nl en

Cahiers op de Campus: studiemiddag 'Meten is Weten'

Datum
maandag 3 april 2017
Tijd
Locatie
Hoofdgebouw VU Amsterdam, Zaal HG5A-16
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam

Cahiers op de Campus is een initiatief van de hoofdredacteur Elke Devroe
van de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers,
beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken
met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de vierde
bijeenkomst is ‘Meten is weten’ (Cahier 41).

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden
tot het meten van allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk.
Ook de geregistreerde criminaliteit wordt jaarlijks gepresenteerd in
politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in proces-verbalen
worden geteld. Op deze studiemiddag wordt de vraag gesteld naar de
betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen?
Er wordt immers vaak geregistreerd om aan prestatieconvenanten tegemoet
te komen en proces-verbalen uitgeschreven om bepaalde quota te halen.

Wat leert dat nog over de werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de
Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor een degelijke aanvulling
zijn? Wat zijn huidige registratiepraktijken en valkuilen daarbij? Heeft meten
nog een toekomst als het gaat om accountability van politiewerk? Op deze en
andere vragen trachten we tijdens deze studiemiddag een antwoord te vinden.

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.30 Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
13.45 Als je nou politiecijfers combineert met slachtofferenquêtes, dan… ben je nog nergens. Wat nu?
Henk Elffers, Senior onderzoeker NSCR, Amsterdam, emeritus hoogleraar Afdeling Strafrecht en Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam
14.05 Jeugdige daders van online criminaliteit: Wat zeggen de statistieken en klopt dat wel?
André van der Laan, Senior onderzoeker en plv. afdelingshoofd Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties, WODC
14.25 Politiecijfers: meten is weten, maar doe vooral ook meer met ongeveer
Peter Versteegh, Veiligheidsadviseur Politieleiding, Nationale Politie Eenheid Den Haag
14.45 Koffiepauze
15.15 Het wel en wee van de geregistreerde criminaliteit’
Frits Huls, (Recht)socioloog, criminoloog in ruste
15.35 Debat met de sprekers
onder leiding van Dr. Jasper J. van der Kemp, afdeling Strafrecht en Criminologie, VU Amsterdam
16.15 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 Informele babbel en borrel

 

Prijs

€65,- koffiepauze, borrel, Cahier Politiestudies nr. 41 'Meten is Weten'

Inschrijven

Via de volgende link op de website van het “Centre of Policing and Security”. Deadline 31 maart 2017.
Voor meer info, neem contact op met het Secretariaat van het CPS: sec@policingandsecurity.be.

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres
van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig het correcte emailadres op waarop u
de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen').

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie