Universiteit Leiden

nl en

Cahiers op de Campus: Studiemiddag 'Aanpak van gewelddadige radicalisering'

Datum
donderdag 20 april 2017
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Cahiers op de Campus is een initiatief van hoofdredacteur Elke Devroe waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de vijfde studiemiddag is ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’ (Cahier 42).

Het huidig maatschappelijk debat wordt overheerst door waaromvragen die peilen naar de oorzaken van radicalisering. Waarom trekken jongeren naar Syrië? Wat trekt jongeren aan in het islamgeïnspireerd extremisme? En wat is die fameuze voedingsbodem die leidt tot terroristische acties? De vraag blijft echter of het fenomeen wel op de juiste manier gevat wordt en of we de juiste vragen stellen. De laatste jaren schieten studies naar het fenomeen radicalisering als paddenstoelen uit de grond. Deze studies focussen echter voornamelijk op de ‘root causes’ van terroristisch gedrag en het proces van radicalisering.

Tijdens deze studiemiddag zoomen we vooral in op de rol van lokale actoren in de aanpak van het fenomeen. Hoe wordt het fenomeen vandaag op het lokale niveau praktisch en beleidsmatig aangepakt? Kunnen daarin misschien andere accenten gelegd worden? En welke dan?

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.30 Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
13.45 De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme​
Bob de Graaff, Hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Defensieacademie te Breda​
14.05 Radicalisme, terrorisme en georganiseerde criminaliteit: overwegingen bij een gelaagde aanpak
Hans Moors, Partner E:M+MA: Experts in Media en Maatschappij​
14.25 Lokale regie op een mondiaal thema - Een zoektocht in de aanpak van radicalisering en terrorisme​
Erwin Kerstens, Operationeel Specialist C, Dienst Regionale Recherche, Politie Eenheid Oost-Nederland​
14.45 Koffiepauze
15.05 Identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland. Toekomstscenario’s voor de Nationale Politie​
Mieke Struik, Strategisch analist, Politie | Eenheid Oost | DRIO | Analyse en Onderzoek​
15.25

Reflectie op Cahier Politiestudies 42: ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’
Daan Weggemans, PHD onderzoeker, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden​

15.45 Vragen en antwoorden met de zaal 
Moderatoren: Daan Weggemans en Elke Devroe, Universiteit Leiden
16.05 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.15 Informele babbel en borrel

Praktische inlichtingen

Prijs

€ 65,- koffiepauze, borrel en Cahier Politiestudies nr. 42 ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’ inbegrepen

Inschrijven

Via de volgende link op de website van het “Centre of Policing and Security”. Mocht de link niet werken, kopiëer het volgende adres in de browserbalk: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=382

Deadline 18 april 2017. Voor meer info, neem contact op met het secretariaat van het CPS: sec@policingandsecurity.be.

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen').

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.