Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Cursus

Actualiteiten Arbitrage, Nationaal en Internationaal

Henk Snijders

Datum
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Deze praktijkcursus is erop gericht u een gedegen overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen in het arbitragerecht, en in het bijzonder van de wijzigingen van de 27 mei 2014 aangenomen Wet modernisering arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015) en de eerste ervaringen met deze wet. Wat betekent de nieuwe wet voor de arbitragepraktijk?

Onderwerpen die in het bijzonder worden behandeld:

  • Overeenkomst tot arbitrage
  • Vragen rond de benoeming en wraking van arbiters
  • Procedure, bewijs en arbitraal vonnis
  • Executie en vernietiging (incl. remission)
  • Internationale arbitrage
Actualiteiten Arbitrage, Nationaal en Internationaal