Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Talen in het heden bieden zicht op het verleden

Datum
dinsdag 14 maart 2017
Tijd
Serie
Allemaal taal!
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011

De Kleine Sunda-eilanden

Taalkundigen bestuderen taal als tekensysteem, en kijken daarbij naar de klanken, de structuur, de betekenis en het gebruik van taal. Maar de woorden en structuren van een taal bevatten ook allerlei sporen van het verleden van sprekers. Door het bestuderen van dergelijke sporen kan taal dienen als een soort projector die ons terugvoert in de tijd.
In het gebied in Oost Indonesië waar het onderzoeksproject van Marian Klamer loopt, worden tientallen talen gesproken die tot verschillende taalfamilies (Papua en Austronesisch) behoren, en dus niet afstammen van dezelfde oertaal. Beschreven historische bronnen van dit gebied ontbreken veelal; de geschiedenis van lokale groepen is vervat in hun orale tradities, en sporen ervan zijn ook te vinden in hun woordenschat. In deze lezing wordt ingegaan op de vraag: Hoe kun je via de studie van hun taal de geschiedenis van mensen op de Kleine Sunda-eilanden reconstrueren? Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van (i) de structuur van telwoorden en (ii) de spreiding van cultuurspecifieke woorden in deze regio. Het biedt nieuwe inzichten over welke groepen ooit met elkaar in contact zijn geweest, en waaruit dat contact bestond.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.