Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Taalwetenschap en de prehistorie

  • Dr. Tijmen Pronk, Universitair Docent Vergelijkende Taalwetenschap, LUCL, Universiteit Leiden
Datum
dinsdag 28 maart 2017
Tijd
Serie
Allemaal taal!
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011

De Indo-Europese taalfamilie, waar u op het college van Alwin Kloekhorst kennis mee gemaakt hebt, gaat terug op een vooroudertaal die duizenden jaren voor Christus gesproken werd. Kunnen we aan de hand van de kenmerken van de talen die tot de Indo-Europese taalfamilie behoren bepalen wanneer en waar die prehistorische oertaal gesproken werd? Het blijkt dat we inderdaad in staat zijn een regio aan te wijzen waar op een bepaald moment mensen leefden die een Indo-Europese oertaal gesproken moeten hebben. Kunnen we dan ook iets zeggen over de sprekers van die oertaal? En in hoeverre vallen taalkundige hypotheses over die sprekers in overeenstemming te brengen met andere bronnen over de prehistorie, zoals de archeologie en de archeogenetica? Dit college gaat in op deze vragen en laat zien wat de bijdrage van de taalwetenschap is in de bestudering van de prehistorie.

Programma

19.30 Het horen van spraak en muziek met een cochleair implantaat - Daan van de Velde
20.20 vragen uit publiek
20.35 pauze
20.50 Taalwetenschap en de prehistorie - Tijmen Pronk
21.40 vragen uit publiek

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.