Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 8)

Datum
dinsdag 14 maart 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

  •          Arbeidsovereenkomst en varianten
  •          Eenzijdige wijziging, grondrechten
  •          Medezeggenschap
  •          CAO-recht
  •          Pensioenrecht
  •          Ontslagrecht onder de Wwz
  •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
  •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
  •          Arbeidsprocesrecht

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 8)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.