Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 8)

Datum
14 maart 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

  •          Arbeidsovereenkomst en varianten
  •          Eenzijdige wijziging, grondrechten
  •          Medezeggenschap
  •          CAO-recht
  •          Pensioenrecht
  •          Ontslagrecht onder de Wwz
  •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
  •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
  •          Arbeidsprocesrecht

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.

Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Leerlijn 8)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie