Universiteit Leiden

nl en

Cursus

PhD Workshop in Florence: Resolution and Its Frontiers – An Integrated Law and Economics Approach

Datum
vrijdag 3 maart 2017
Locatie
EUI, Villa Schifanoia (Sala Europa)
Via Boccaccio 121
I-50133 Florence

Resolution and Its Frontiers – An Integrated Law and Economics Approach

Op vrijdag 3 maart 2017 organiseren het Hazelhoff Centre for Financial Law en de EU Financial and Monetary Law Working Group van de European University Institute een workshop in Florence. Onderzoekers van tien verschillende Europese universiteiten nemen deel aan de workshop, met als centrale thema de afwikkeling van banken. Professor Matthias Haentjens en promovendi Shuai Guo en Lynette Janssen zullen deelnemen namens het Hazelhoff Centre for Financial Law.

De financiële crisis gaf aanleiding tot de hervorming van het bankentoezicht en het bancair insolventierecht in de Europese Unie. De Bank Recovery en Resolution Directive (BRRD) en de Single Resolution Mechanism Regulation (SRM) introduceerden regels die beogen falende banken op een ordelijke wijze af te wikkelen en zoveel mogelijk te voorkomen dat de kosten van een dergelijke procedure voor rekening van de belastingbetaler komen. De afwikkelingsregels kunnen echter niet los worden gezien van andere rechtsgebieden zoals het insolventierecht en het mededingingsrecht, vragen om samenwerking tussen veel verschillende autoriteiten, waaronder toezichthouders, en vragen vaak om een afweging tussen verschillende doelstellingen, zoals financiële stabiliteit en doelstellingen van het mededingingsrecht. Bovendien zijn er voorstellen de afwikkelingsregels niet alleen te beperken tot banken en ook een afwikkelingsregime te creëren voor verzekeraars en centrale tegenpartijen.

Tegen deze achtergrond zal tijdens de workshop door zowel hoogleraren als promovendi worden stilgestaan bij dit nieuwe rechtsgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.