Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Learning from texts: Extending and revising knowledge

Datum
donderdag 2 maart 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

Wat doe je als je iets te weten wilt komen? Tegenwoordig gebruikt men voornamelijk het internet om informatie te verkrijgen. Een lezer moet deze informatie vaak uit meerdere bronnen halen en die bronnen met elkaar in verband brengen, om zo een compleet plaatje te vormen van het onderwerp. Soms is de informatie uit die bronnen incorrect of spreken bronnen elkaar tegen. Dit maakt het lastig om een correct beeld van het onderwerp te vormen.

Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden zodat ze in de toekomst uitgerust zijn om goed met informatie uit meerdere (digitale) bronnen om te gaan. In haar proefschrift heeft Katinka Beker onderzoek gedaan naar de fundamentele leesprocessen die ten grondslag liggen aan leren van (meerdere) teksten. Uit een combinatie van literatuur- en experimenteel onderzoek is gebleken dat het activeren van eerder gelezen informatie en achtergrondkennis tijdens het lezen belangrijk is bij het leren van teksten. Door een nieuw onderzoeksparadigma te gebruiken kon op een subtiele manier onderzocht worden of informatie uit eerder gelezen teksten of achtergrondkennis actief was tijdens het lezen van nieuwe teksten. Het paradigma kan in toekomstig onderzoek gebruikt worden om te onderzoeken onder welke omstandigheden informatie uit eerder gelezen teksten of achtergrondkennis geactiveerd wordt tijdens het lezen van nieuwe teksten.

Het onderzoek is vooral fundamenteel van aard, maar bevat ook een aantal aanknopingspunten waarmee in toekomstig praktijkgericht onderzoek mogelijk een vertaalslag gemaakt kan worden voor de onderwijspraktijk. Zo lijken consolidatie- en verrijkingsprocessen belangrijk te zijn bij het leren van teksten.

Promotor

  • Prof.dr. P. van den Broek

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.