Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Hoe zwaar is licht: de Avond van de Wetenschap

Datum
zaterdag 4 maart 2017
Tijd
Locatie
Oude Lutherse Kerk Amsterdam
Singel 411
1012 XM Amsterdam
Zaal
Aula

Een feestelijke Avond van de Wetenschap met de beste wetenschappers van Nederland. De presentatie van het boek 'Hoe zwaar is licht' met 100 antwoorden op de meest uiteenlopende vragen die zijn voortgekomen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Met Beatrice de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Louise Gunning. Locatie: Lutherse Kerk, Amsterdam.

De 21ste eeuw is de eeuw van de wetenschap. Op allerlei gebied – gentechnologie, gezondheidszorg, milieu, kunstmatige intelligentie – staan ons grote doorbraken te wachten. Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen.

In het boek Hoe zwaar is licht? beantwoorden de beste wetenschappers uit Nederland – jong, oud, gevestigd, aanstormend, alfa, bèta, gamma – de honderd belangrijkste en meest sprekende vragen aan de wetenschap. Voorzien van schitterend beeldmateriaal biedt dit  boek een unieke staalkaart van de stand van zaken van de wetenschap.

Tijdens de Avond van de Wetenschap gaan diverse wetenschappers met elkaar in gesprek over elkaars vakgebied en over de rol van wetenschap in de maatschappij. Vragenstellers van de wetenschapsagenda krijgen de mogelijkheid hun prangende vraag aan de wetenschap voor te leggen.

Programma:

Inleiding door Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf

Vragen aan de wetenschap

Wetenschappers over:

  • Leefomgeving:  Hoe werkt architectuur op het woon- werk- en leef-genot? Hoe zien de binnensteden er in de toekomst uit? Hoeveel beter zouden we af zijn met alleen openbaar verover?
  • Zingeving: Op welke manier vindt zingeving plaats in een maatschappij waarin religie wegvalt? Hoe definieer je kwaliteit van leven?
  • Gezondheid: Hoe meet ik zelf mijn gezondheidstoestand en de doelmatigheid van een therapie of behandeling? Wat als je niet kunt slapen? In hoeverre kan een mens veranderen in gedrag?
  • Werken: Gaan robots in de toekomst al ons werk doen? Wat gaan de quantumcomputer en het quantuminternet voor ons betekenen? Hoe zijn de grenzen tussen privé en publiek verschoven onder de invloed van social media?
  • Online/digitaal: Hoe blijf je als burger eigenaar van je eigen data? Waarom trekken social media constant onze aandacht en leden deze ons af van waar we mee bezig zijn?

Nawoord door  Louise Gunning, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van SPUI25. Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.