Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Seminar

Financieel Juridische Reeks: Algemene Bankvoorwaarden 2017 vanuit verschillend perspectief

Datum
donderdag 23 maart 2017
Tijd
Locatie
NautaDutilh
Beethovenstraat 400
1082 PR Amsterdam

Op 23 maart a.s. vindt ten kantore van NautaDutilh te Amsterdam het jaarlijkse seminar plaats van de Financieel Juridische Reeks, dit keer over de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden 2017. 

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) - die de basis vormen voor de verhouding tussen de bank en haar cliënt - zijn gewijzigd. De tekst van de ABV 2017 is zo geformuleerd dat deze ook voor niet-juridisch geschoolde personen begrijpelijk zou moeten zijn. De gewijzigde ABV treden op 1 maart 2017 in werking.

In dit seminar wordt de totstandkoming toegelicht en worden de ABV 2017 belicht vanuit verschillend perspectief: vanuit de Consumentenbond, de Nederlandse Vereniging van Banken, de financieringspraktijk en de wetenschap, voor retail en zakelijke cliënten. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit seminar.

De middag wordt georganiseerd door de Financieel Juridische Reeks en de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden, meer in het bijzonder de afdeling financieel recht en wordt mede mogelijk gemaakt door NautaDutilh. Als voorzitter treedt op prof. mr. Pim Rank, hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden, tevens advocaat bij NautaDutilh. Nadat een zevental sprekers van naam hun visie op het onderwerp heeft gegeven, vindt een paneldiscussie plaats met mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek. Afsluitend zal de uitreiking plaatsvinden van het eerste exemplaar van het boek ‘Algemene Bankvoorwaarden 2017’ van de hand van Bregje Krijnen en Bruno van der Burgh, deel 9 uit de Financieel Juridische Reeks, Uitgeverij Paris.

Seminar Financieel Juridische Reeks: Algemene Bankvoorwaarden 2017 vanuit verschillend perspectief

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.