Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Anne Petterson over haar boek Eigenwijs Vaderland

Datum
donderdag 16 maart 2017
Tijd
Toelichting
Gratis toegang
Locatie
Van Stockum Boekverkopers
Breestraat 113
2311 CL Leiden

Op donderdag 16 maart om 19.30 uur geeft Anne Petterson bij Van Stockum Boekverkopers Leiden een lezing over haar boek Eigenwijs vaderland, de handelseditie van haar proefschrift over populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam.

Amsterdam groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw uit tot hoofdstad van Nederland. Maar zagen de negentiende-eeuwse Amsterdammers zichzelf ook als Nederlanders? Anne Petterson laat in haar lezing aan de hand van onder andere brieven, politierapporten, foto’s en advertenties zien hoe de Amsterdammers zich manifesteerden als vaderlanders. Hun populaire handelen vormde (en vormt) een drijvende kracht achter de vormgeving en verspreiding van het verhaal in Nederland.

De stadsbewoners versierden bijvoorbeeld uitbundig hun straat tijdens Oranjefeesten, collecteerden voor de 'stamverwanten' in Zuid-Afrika, en zetten het Wien Neêrlands bloed in als strijdlied tegen internationaal georiënteerde socialisten. Door de vormen die zij kozen, uitten de gewone Amsterdammers hun nationaal gevoel steeds op een net iets andere wijze dan door het establishment werd verwacht. Ze manifesteerden zich, kortom, als eigenwijze vaderlanders. Eigenwijs vaderland bevindt zich op het kruispunt van politieke cultuur, stadsgeschiedenis en history from below en biedt daarmee een nieuwe kijk op bekende nationale thema's.

Anne Petterson (1987) studeerde geschiedenis in Leiden. Op dit moment is zij als docent en onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Haar interesse ligt vooral bij de politieke en culturele geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.