Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Regeldruk: feit noch fictie?

 • Wim Voermans
 • Jock Geselschap (kamerlid VVD)
 • Munish Ramlal (kandidaat-kamerlid D66)
 • Hanneke van Rooijen (Platform 31)
 • Niels Ruyter (Bouwend Nederland)
 • Pieter Meijer (Stichting Regionale Kennisontwikkeling)
 • Dagvoorzitter: Mark Bressers (Ministerie EZ)
Datum
donderdag 16 februari 2017
Tijd
Locatie
Wijnhaven - Universiteit Leiden
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Zaal 346 - Wijnhaven

Op 16 februari 2017 organiseert het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden, in samenwerking met VNO-NCW West en het Ministerie van Economische Zaken een netwerkbijeenkomst over regeldruk bij ondernemers.

Beleidsmakers en – uitvoerders, academici, belangenorganisaties en ondernemers zijn allen van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan en mee te denken over regeldruk in deze tijd. Ook de politiek is vertegenwoordigd. Zo hebben Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA) en Jock Geselschap (VVD) laten weten aan de bijeenkomst deel te nemen. 

Zaken die aan bod komen

 • Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over regeldruk?
 • Zeuren ondernemers of leeft de overheid zich niet genoeg in?
 • Hoe kan het gesprek tussen ondernemers en overheid het beste worden vormgegeven?
 • Wat moet er nog gebeuren en is onderwerp van toekomstig onderzoek?
 • Hoe denken politieke partijen regeldruk te gaan bestrijden de komende vier jaar?

Meld u nu aan (deelname is kosteloos) en praat de 16e met ons mee! Kent u iemand die deze bijeenkomst niet mag missen? Schroom dan niet hem of haar te attenderen op deze bijeenkomst.

Programma

15:30 Inloop

16:00 

 • Welkomstwoord door dagvoorzitter Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid bij het Ministerie van Economische Zaken
   
 • Keynote door Esmeralda Vergeer, onderzoeker regeldruk, Universiteit Leiden: "Regeldruk vanuit een ander perspectief"
   
 • Paneldiscussie met prof. Wim Voermans (Universiteit Leiden), Niels Ruyter (Bouwend Nederland) en Hanneke van Rooijen (Platform 31)
   
 • Politiek gesprek met Munish Ramlal (D66), en Jock Geselschap (VVD)

 • Afsluitende opmerkingen door Pieter Meijer, voorzitter Stichting Regionale Kennisontwikkeling

 • 17:45 Netwerkborrel met uitgebreide gelegenheid met elkaar verder te praten over de thematiek

 

 • 18:45 Einde bijeenkomst

Over de sprekers

Esmeralda Vergeer is onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarvoor werkte ze bij de Kamer van Koophandel, waar ze nauw in contact was met ondernemers over regeldruk. Al jaren spant de overheid zich in om de regeldruk voor ondernemers te verminderen, maar ondernemers blijken daar in de praktijk nog weinig van te merken. Bij Esmeralda rees het beeld dat we een beter begrip moeten hebben van wat ondernemers nu precies onder regeldruk verstaan. Zij is aan een duaal promotietraject begonnen bij het Dual PhD Centre en heeft haar onderzoek hierop gericht. Op 25 januari 2017 heeft zij met succes haar proefschrift over dit onderwerp verdedigd.  

De promotor van Esmeralda is professor Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht. In zijn onderzoek ligt het accent o.a. op deregulering en vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten. 

Munish Ramlal is kandidaat-kamerlid voor D66. Daarnaast is hij adviseur van de Nationale Ombudsman en ondernemer. Daarnaast vervult hij tal van maatschappelijke functies.

Jock Geselschap is vanaf 30 november 2016 lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij is lid van het Hoofdbestuur van de VVD en houdt zich vooral bezig met buitenlandse handel.

Hanneke van Rooijen is projectleider bij Platform 31Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Hanneke was als projectleider betrokken bij het project Pilot verlaging regeldruk binnensteden

Niels Ruyter is Manager Regio Randstad Zuid bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de begeleiding van de implementatie van de Omgevingswet.

Mark Bressers is directeur Regeldruk en ICT-beleid bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij BZK en bij de ICT uitvoeringsorganisatie van de overheid (ICTU).

Over het Dual PhD Centre

Het Dual PhD Centre van Universiteit Leiden is de thuisbasis voor duale promovendi, die werken en promoveren combineren. De dynamiek tussen onderzoek en de beroepspraktijk vormt de rode draad in het universiteitsbrede duale doctoraatprogramma van dit centrum.

Nieuwe Haagse locatie Universiteit Leiden

Ontdek hier meer over de gloednieuwe locatie van Universiteit Leiden aan de Wijnhaven in Den Haag, waar deze netwerkbijeenkomst plaats zal vinden.

Aansluitend aan deze netwerkbijeenkomst is er een event voor Leidse alumni ter gelegenheid van de opening van de nieuwe locatie Wijnhaven van de Universiteit Leiden in Den Haag. Meer informatie. 

Contact

Vragen? Neem contact op met Gijs van Houwelingen en/of Charlotte de Roon via crk@fgga.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.