Universiteit Leiden

nl en

Cursus

KEI - Digitalisering in het civiel procesrecht - 2017

Datum
donderdag 16 februari 2017
Tijd

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) heeft als doel de rechtspraak toegankelijker, sneller een eenvoudiger te maken, onder meer door middel van digitalisering van de gerechtelijke procedures. De procedurele wijzingen beogen het civiele proces overzichtelijker en meer voorspelbaar te maken.  Voor zowel advocaten als rechters zal dit betekenen dat de werkwijzen sterk zullen wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn de regiefunctie van de rechter en de strakkere termijnen: advocaten zullen hun stukken meer dan ooit direct en tijdig moeten aanleveren.

De eerste fase van KEI zal, naar verwachting, in februari 2017 van start gaan bij de eerste twee gerechten.  De eerste ervaringen zullen daarom al kunnen worden besproken tijdens deze cursus.  Beide docenten zijn afkomstig uit de advocatuur, hebben veel praktijkervaring en zijn op de hoogte van het KEI-programma. Zij zullen u dus bij uitstek de praktische handvatten kunnen aanreiken.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

Digitaal procederen:

 • Voor wie verplicht/facultatief?
 • Het digitale dossier: berichten, ontvangstbevestiging en toegang
 • Storingen in het digitale systeem
 • Praktische werking van het digitale systeem

De nieuwe civiele procedure onder KEI:

 • De nieuwe uniforme procesinleiding
 • Oproeping van de verweerder
 • Verloop van de basisprocedure
 • Regiefunctie van de rechter
 • Termijnen voor proceshandelingen
 • De mondelinge behandeling
 • Rechtsmiddelen

KEI - Digitalisering in het civiel procesrecht - 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.