Universiteit Leiden

nl en

Debat

Debat over strafbare meningsuiting

Datum
donderdag 16 februari 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal (A144)

Artikel 7 van de Grondwet garandeert onze vrijheid van meningsuiting. Van een absoluut recht is echter niet te spreken. De wet kan grenzen stellen aan de vrijheid van meningsuiting en doet dat ook. De discriminatieartikelen 137c tot en met 137g in het Wetboek van Strafrecht zijn een goed voorbeeld van zo’n beperking, maar we kennen ook simpelere verboden zoals het verbod op belediging en smaad. De actualiteit van deze wettelijke beperkingen is daarbij evident.

Waar moet de grens liggen van de vrijheid van meningsuiting, en is zo’n grens wel nodig? Over die vraag gaan Thom de Graaf (D66-fractievoorzitter Eerste Kamer en voormalig minister), Paul Cliteur (hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan Universiteit Leiden), Jeroen ten Voorde (bijzonder hoogleraar Strafrechtsfilosofie en universitair hoofddocent Straf(proces)recht aan Universiteit Leiden) en Ingeborg Doves (Officier van Justitie in Den Haag en portefeuillehouder Discriminatie) in debat. De focus van het debat ligt daarbij op de strafbare discriminatie. Het debat wordt georganiseerd door de landelijke thema-afdelingen Veiligheid & Justitie en Samenleven, Migratie en Asiel van D66 en wordt gehouden op:

Donderdag 16 februari 2017
19:00 – 21:00 uur
Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) (Steenschuur 25 te Leiden), Lorentzzaal

Aanmelden is verplicht, en kan via het sturen van een bericht naar strafbaremeningsuiting@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u het programma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.