Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Alexander Gogel (1765-1821), grondlegger van de Nederlandse staat

Datum
dinsdag 14 februari 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. H. te Velde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Samenvatting

Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821) was een fascinerende persoonlijkheid met een interessante loopbaan in de turbulente Bataafs-Franse periode (1795-1813). Als eerste bewindsman van Financiën in ons land gelukte het hem om een nationaal financieel fundament te leggen. Met zijn pionierswerk smeedde hij de zeven verenigde gewesten van de oude Nederlandse Republiek samen tot een Bataafse eenheidsstaat, met één belastingstelsel, een transparante begroting en één muntstelsel. Zijn interesse en invloed waren echter breder. Hij nam intensief deel aan de debatten over de constitutionele vormgeving van de nieuwe staat. Zijn culturele belangstelling die ook ideologisch geïnspireerd was, bracht hem ertoe de Nationale Konst-Gallerij op te richten, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.
Deze politieke biografie wil het traditionele beeld van Alexander Gogel nuanceren en bijstellen. Dat beeld toonde hem als een Amsterdamse koopman die tegen zijn zin in de politiek verzeild was geraakt. Verder lag in de beeldvorming alle nadruk op zijn financiële deskundigheid. Hij werd gezien als een technocraat die alleen in financieel-technische zaken geïnteresseerd was. Zelf werkte Gogel bewust aan deze beeldvorming om in deze roerige tijd met zijn vele machtswisselingen te kunnen overleven. In feite was hij echter een ideologisch geïnspireerde politicus die met een grote slagvaardigheid op een aantal essentiële momenten de politieke gang van zaken bepaalde. Gogel was de invloedrijkste politicus in deze interessante periode in de Nederlandse geschiedenis. Met zijn hardnekkig beleden idealen, die resulteerden in een nieuwe staat, hoort hij thuis in de eregalerij van Nederlandse staatslieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.