Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Vertrouwen in de overheid en het recht

Datum
woensdag 18 januari 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal (A.144)

Op woensdag 18 januari 2017 organiseert het profileringsgebied Politieke Legitimiteit (Universiteit Leiden), in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (programma Passend Contact met de Overheid) en Servicepunt71 het symposium "Vertrouwen in de overheid en het recht. Van theorie naar praktijk".

Het symposium maakt deel uit van de internationale Lorentz Center workshop Trusting (and) the Law, van 16 tot 20 januari 2017 in Leiden, die mede door het profileringsgebied Politieke Legitimiteit wordt gefinancierd. Het doel van deze werkconferentie is het ontwerpen van een interdisciplinaire NWO/European Research Council (ERC) onderzoeksagenda naar vertrouwen in de overheid en het recht. Aan de werkconferentie neemt een internationaal gezelschap van experts deel (wetenschappers op het gebied van neurowetenschappen, gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, recht en criminologie).

Tijdens het openbare symposium op woensdagmiddag maken we een vertaling van de wetenschappelijke theorie naar het praktisch vormgeven van vertrouwen in de relatie overheid-burger.

Programma

16.00 – 16.05 uur Welkom en opening
Prof. dr. Wim Voermans, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

16.05 – 16.35 uur Een begrijpelijke en burgergerichte overheid
Dr. Stephan Steinmetz, Onderzoeker, adviseur & publicist van o.a. "De brievenbus van mevrouw de Vries"

16.35 – 17.05 uur Vertrouwen in de overheid
Prof. dr. Jacques Wallage Voorzitter van de Raad voor het Openbaar bestuur & Bijzonder Hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen

17.05 – 17.35 uur Procedurele rechtvaardigheid en het contact tussen overheid en burger
Prof. dr. E. Allan Lind Hoogleraar Psychologie, Duke University, USA

17.35 – 17.50 uur Een reflectie op de werking van de bezwaaradviescommissie in de praktijk
Mr. Caroline Koetsenruijter Instituut KCB

17.50 – 18.00 uur Uitreiking rapport
Mr. Eric Stokkink, Ministerie van BZK, afdelingshoofd directie Democratie en Burgerschap

18.00 uur Afsluiting en borrel

Toegang is vrij, aanmelding is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met coördinator Geerten Waling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.