Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Regeldruk vanuit een ander perspectief

Datum
woensdag 25 januari 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Vermindering van regeldruk maakt al decennialang deel uit van het Nederlandse overheidsbeleid. Zowel op rijksniveau als op lokaal niveau hebben verschillende programma’s de revue gepasseerd om het aantal regels terug te brengen, regels efficiënter te maken en het toezicht beter af te stemmen.

De voortgangsrapportages van de overheid zeggen dat de aanpak succesvol is: deze zou het bedrijfsleven reeds miljarden aan besparingen hebben opgeleverd. Ondernemers zeggen daar echter weinig van te merken. Ook de Algemene Rekenkamer constateerde in 2006 dat de successen in de samenleving niet als zodanig voelbaar waren.

In haar proefschrift onderzoekt Esmeralda Vergeer het fenomeen regeldruk. Ze brengt in beeld hoe de regeldrukaanpak van de Nederlandse overheid zich in de loop der jaren ontwikkelde en hoe er in de wetenschap naar regeldruk wordt gekeken. Verschillende definities van regeldruk passeren de revue, maar geen ervan blijkt onomstreden. Vergeer richt zich op ondernemers en constateert dat zij een eigen, geheel nieuwe definitie toekennen aan regeldruk. Ze onderscheidt drie factoren die van invloed zijn op de ervaring van regeldruk: kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut. Het onderzoek biedt zo nieuwe inzichten om regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen.

Esmeralda is een duale promovenda bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en ontvangt ondersteuning vanuit het interfacultaire Leiden University Dual PhD Centre

Promotor

  • Prof.dr. W.J.M. Voermans

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.