Universiteit Leiden

nl en

Debat

Public Leadership Challenge #PLC2017

  • Joyce Vijverberg
  • Petra Witteman
  • Robert Vermeiren
  • Carry-Ann Vorwald
  • Bonita Kleefkens
  • Robert Vermeiren
Datum
maandag 30 januari 2017
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Zaal
Living Lab

Public Leadership Challenge #PLC2017
Leiderschap in 3D: de transitie van de stad naar de straat

Voor wie?

Professionals, wetenschappers en studenten, werkzaam op het gebied van, of met affiniteit met vraagstukken rond decentralisaties in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder.

Public Leadership Challenge

Tijdens een PLC  buigen professionals met verschillende achtergronden en expertises zich over een taai en weerbarstig vraagstuk. Ditmaal een actueel Nederlands thema: de decentralisaties in het sociale domein en de lessen voor leiderschap.

Thema

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dagelijks zijn (de gevolgen van) deze decentralisaties in het nieuws. Met de bedoeling  meer vraaggericht te kunnen organiseren en maatwerk te kunnen leveren in gedeelde verantwoordelijkheid, kreeg de transitie “van de staat naar de stad” vorm.

De uitdaging ligt nu  in de volgende stap. Hoe brengen we het beleid daadwerkelijk dichter bij de burger? Met andere woorden:  de transitie “van de stad naar de straat”.

Tijdens de Public Leadership Challenge staan de dilemma’s, van gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en de Rijksoverheid rond het thema centraal. Hoe geven we de zorg concreet vorm in de wijken? Hoe gaan we om met verschillen in vraag en in aanbod? Hoe werken we nu echt met elkaar samen? En wat vraagt deze transitie in termen van publiek leiderschap?

Meer info

Kijk op de website van het Leiden Leadership Centre en de Public Leadership Foundation.

Wie brengen vraagstukken in?

Joyce Vijverberg en Petra Witteman – Manager en senior adviseur stafafdeling Centrum voor Jeugd en Gezin, gemeente Den Haag;

Robert Vermeiren – Directeur van Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie;

Carry-Ann Vorwald – Directeur Oudernetwerk Jeugdzorg;

Bonita Kleefkens – MT-lid Directie Jeugd en Hoofd algemeen jeugdbeleid, Ministerie van VWS.

Wie werken aan de antwoorden?

Aan de hand van de gepresenteerde casuïstiek maken professionals uit het veld, wetenschappers en ambitieuze studenten de verschillende perspectieven en spanningsvelden inzichtelijk. Vervolgens maken we de vertaling naar de bredere context van decentralisaties en onderzoeken we hoe de geleerde lessen kunnen helpen bij toekomstige leiderschapsopgaven, zoals de decentralisatie in het fysieke domein (omgevingswet).

Praktische zaken

Het programma start met een lunch tussen 12.30-13.00 uur en eindigt om 17.00 uur met een borrel.

Aan de Challenge kunnen maximaal  50 personen deelnemen, dus maak je belangstelling snel kenbaar. De organisatie draagt zorg voor een gemengd deelnemersveld van (young) professionals, leidinggevenden, wetenschappers en studenten.

Meld je aan door een e-mail te zenden naar: leadership@fgga.leidenuniv.nl, onder vermelding van je naam en de organisatie van waaruit je deelneemt. Daarnaast vragen wij je kort aan te geven wat je naar deze Public Leadership Challenge brengt.

Het Leiden Leadership Centre van Universiteit Leiden in Den Haag verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

De Public Leadership Foundation richt zich op het bevorderen, ontwikkelen en ondersteunen van publiek leiderschap in de maatschappij. Door het stimuleren van authentiek leiderschap met lef dagen we de publieke leider in mensen en organisaties uit om écht verschil te maken. Naast de Public Leadership Challenges dragen ook het mentorprogramma “EPIC apprenticeship” en het jaarlijkse congres “ MAD event” bij aan de missie van de Public Leadership Foundation.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.