Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Public Leadership Challenge- De decentralisaties in het sociaal domein en de lessen voor leiderschap

Datum
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Zaal Living Lab

Voor wie? Professionals, wetenschappers en studenten, werkzaam op het gebied van, of met affiniteit met vraagstukken rond decentralisaties in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder.
Wanneer? 30 januari 2017, 12.30 – 17.00 uur, incl lunch en met borrel na afloop
Waar? Leiden Leadership Centre, Living Lab - Universiteit Leiden (Schouwburgstraat 2, Den Haag)

Op 30 januari 2017 organiseert het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden samen met de Public Leadership Foundation de tweede Public Leadership Challenge (PLC). Tijdens een PLC  buigen professionals met verschillende achtergronden en expertises zich over een taai vraagstuk. Ditmaal een actueel Nederlands thema: de decentralisering van overheidstaken naar gemeenten!

Decentralisaties in het sociale domein: van staat naar stad, daarmee ook dichterbij de burger?
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Nog dagelijks zijn (de gevolgen) van de decentralisaties in het nieuws. Vanuit het idee van vraaggericht organiseren, maatwerk, professionaliteit en gedeelde verantwoordelijkheid maakten we de transitie “van staat naar stad”. Vervolgens ligt de uitdaging echter in de volgende vertaalslag: hoe brengen we het beleid nu dichter bij de burger, “van de stad naar de straat”? Tijdens de Public Leadership Challenge buigen we ons over de specifieke vragen, die bij gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en vanuit de Rijksoverheid rond het thema spelen: Hoe geven we de zorg concreet vorm in de wijken? Hoe werken we nu echt met elkaar samen? Hoe gaan we om met de (na bezuiniging beperkte) middelen? Hoe versterken we de relatie tussen overheid (bestuur) en burger? Hoeveel draagkracht kunnen we van cliënten verwachten? Het mantra is: van decentralisatie naar participatie, maar hoe maken we dat waar? Wat vraagt deze transitie in termen van publiek leiderschap?

Aan de hand van concrete casuïstiek uit de jeugdzorg maken professionals uit het veld, wetenschappers en ambitieuze studenten de verschillende perspectieven en spanningsvelden inzichtelijk. Vervolgens maken we de vertaling naar de bredere context van decentralisaties en onderzoeken we hoe de ‘lessons learned’ helpen, bijvoorbeeld bij de toekomstige decentralisatie in het fysieke domein (omgevingswet).

Interesse om een bijdrage te leveren? Neem voor informatie over deze PLC contact met ons op: leadership@fgga.leidenuniv.nl

Het Leiden Leadership Centre van Universiteit Leiden in Den Haag verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

De Public Leadership Foundation richt zich op het bevorderen, ontwikkelen en ondersteunen van publiek leiderschap in de maatschappij. Door het stimuleren van authentiek leiderschap met lef dagen we de publieke leider in mensen en organisaties uit om écht verschil te maken. Naast de Public Leadership Challenges dragen ook het mentorprogramma “EPIC apprenticeship” en het jaarlijkse congres “ MAD event” bij aan de missie van de Public Leadership Foundation.