Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Cognitief aanpassingsvermogen: de effecten van cognitieve- en fysieke training

  • Louis Bherer, PhD
Datum
woensdag 25 januari 2017
Tijd
Locatie
Faculty of Social Science
Wassenaarseweg 52
2333 AK LEIDEN
Zaal
SB11

Verschillende studies suggereren dat cognitieve training de cognitieve functies verbeteren en dat deze verbetering geassocieerd wordt met identificeerbare aanpassingspatronen in het brein. (zie Belleville & Bherer, 2012).

Een punt van discussie is in welke mate cognitieve interventietraining tot significante verbeteringen leiden, die ook werkelijk in de praktijk aantoonbaar zijn. Fysieke training kan de cognitieve functies bij oudere volwassenen helpen verbeteren (zie Bherer, Erickson & Lui-Ambrose, 2013). Middels onderzoek proberen we na te gaan hoe en in welke mate de cognitieve- en fysieke functies verbeteren bij gezonde  volwassenen en bij niet-neurologische gerelateerde chronisch zieken. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat ook al zijn de effecten beperkt, cognitieve training ook leidt tot meer dan alleen taakspecifiek leren en ondersteunt de opvatting dat cognitieve flexibiliteit in de late volwassenheid wordt geconserveerd.

Daarbij blijkt dat fysieke training leidt tot significante verbetering van de cognitieve vermogens en draagt bij tot een groter gevoel van psychologisch welbevinden bij gezonde en zwakke volwassenen/ouderen. Het lijkt erop dat patienten die veel risico's lopen op cognitief achteruitgang, werkelijk baat hebben bij cognitief en fysieke training en interventies. Resultaten wijzen in ieder geval uit dat de cognitieve functies bij ouderen verbeteren en dit is een enorme stap voorwaarts.

Louis Bherer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.