Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

2e Alumnidag LUCSoR: Religie en Maatschappelijk Engagement

Datum
maandag 9 januari 2017
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
147

Alle alumni Religiewetenschappen, Wereldgodsdiensten, Theologie, Godgeleerdheid, Islamitische theologie zijn uitgenodigd voor de 2e alumnidag van het Leiden University Centre for the Study of Religion.

Aanmelden: lucsor@hum.leidenuniv.nl

 

Programma 2e Alumni-dag “Religie en Maatschappelijk Engagement”

17.00  Check-in
 
17.15  Welkom (Judith Frishman, Elpine de Boer,  Koenraad de Jong)
 
17.30  Lezing: ”Een verhaal vertellen: religiewetenschappen en de samenleving”  (Prof. Dr Heleen Murre-Van der Berg)

Heleen Murre-van der Berg studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Leiden en was eerst als universitair docent en later als hoogleraar Geschiedenis van het Christendom (specialisatie Midden-Oosten) verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en het  Instituut Religiewetenschappen.  Zij  was bovendien enkele jaren vice-decaan en onderwijsdirecteur van de Faculteit Geesteswetenschappen. Momenteel is Heleen Murre-Van der Berg directeur van het Instituut voor Oosters Christendom en hoogleraar Oosters Christendom, Radboud Universiteit Nijmegen
 
18.00  Lezing: “De studie van religie en sociaal engagement” (Dr Nathal Dessing)

Nathal M. Dessing is een alumna Godgeleerdheid, Universiteit Leiden, en universitair docent islam, Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR). Ze is auteur van Rituals of Birth, Circumcision, Marriage, and Death among Muslims in the Netherlands (Peeters, 2001) en co-editor met Jeldtoft, Nielsen en Woodhead van Everyday Lived Islam in Europe (Ashgate, 2013).  Nathal Dessing was de organisator van de LUCSoR Annual Conference 2016, “Compassion, Social Engagement, and Discontent: Believing and the Politics of Belonging in Europe Today”, 10–11 November 2016.
 
18.30  Avondeten | Mensa
 
19.15  Workshop:Wat kun je daar dan mee worden?’ (Dr Els Kooij-Bas)

Els Kooij-Bas is bestuurssecretaris Christelijke Hogeschool Ede en fractievoorzitter ChristenUnie IJsselstein. Ze is na haar studie Semitische Talen en Culturen aan de Universiteit Leiden in 2006 cum laude gepromoveerd bij de Universiteit Tilburg. Haar proefschrift bevatte een vertaling en historisch-sociologische analyse van een bundel brieven van orthodoxe rabbijnen (1845) die protesteerden tegen de opkomst van de liberale beweging. De religieuze discussie speelde zich af tegen de politieke en maatschappelijke discussie over het al dan niet verlenen van gelijke rechten aan de Joodse gemeenschap in Duitsland. Na haar promotie is Els beleidsmedewerker geworden in het hoger onderwijs. Daarna is ze werkzaam geweest als beleidsmanager in het kerkelijk jeugdwerk. Sinds 2012 werkt ze als bestuurssecretaris aan de Christelijke Hogeschool Ede.
 
20.00  Workshop: ‘Zullen ijsberen het gaan redden?’  (Tom Mikkers, MA)

“Ik voel me soms een ijsbeer terwijl de aarde opwarmt” zegt Tom Mikkers over zijn pogingen om geloof en religie op een positieve manier over het voetlicht te brengen. “Het leefgebied van religie wordt steeds kleiner, en in elke baan die ik heb gehad sinds mijn studie theologie in Leiden keert dit terug. Toch geeft hij de moed nog niet op. Wat zijn de obstakels en hoe blijf je betrokken?”
Tom Mikkers studeerde theologie tussen 1989 en 1996 (klassieke opleiding godgeleerheid , kerkelijke opleiding bij remonstranten en vrije studierichting, de voorloper van religiewetenschappen) in Leiden. Na een loopbaan als kleine zelfstandige in buitenkerkelijke rituelen, in het onderwijs, het bedrijfsleven en de kerk werkt hij sinds 1 september 2016 als programmamaker EO/IKON .
 
20.45     Borrel | Literair Café

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.