Universiteit Leiden

nl en

Serie

Huizingalezing

Sinds 1972 wordt jaarlijks de Huizingalezing georganiseerd. De lezingen vinden plaats in de Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden.

De naam van de lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945). De lezingen hebben - in de geest van Huizinga’s werk - een cultuurhistorisch dan wel een cultuur- of maatschappijkritisch karakter.

Organisatie

De Huizingalezing wordt sedert 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier.

De commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Huizingalezing en de keuze van de spreker bestaat uit: