Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Beroepsethiek en tuchtrecht

Datum
dinsdag 20 december 2016
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Hoe handel je integer in de praktijk?

- Je houden aan je rol
- Je houden aan de zes kernwaarden

Wat is en doet een ethisch verantwoord advocaat? Ofwel: what is lawful but may still be awful?  Hoe verhouden zich cliëntenbelangen, eigen belangen en belangen van de rechtsorde? Wat zijn gronden en grenzen van professionele confidentialiteit? Wordt die doorbroken door de (civielrechtelijke) waarheidsplicht? Een advocaat moet op zijn woord kunnen worden geloofd maar wat betekent dat eigenlijk? Speelt confraternaliteit nog wel een rol? Wat is misbruik van procesrecht en wat niet? Wat bepaalt de opportuniteit van executie- en andere vexatoire maatregelen?

In deze cursus komen dus actuele beroepsethische dilemma’s in de juridische praktijk aan bod, aan de hand van casuïstiek en theorie. In de cursus wordt ingegaan op integer handelen in de praktijk, de rol van de advocaat en de kernwaarden van de advocatuur in het licht van de nieuwe advocatenregels. Door de interactie tussen de wetenschap, Hendrik Kaptein verbonden aan de universiteit en Ernst van Win, oud deken van Den Haag en lid van de Commissie.

Rollenspellen kunnen beroepsethische dilemma’s en verschillende oplossingen er van verhelderen.

Verdiepingscursus Beroepsethiek en tuchtrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.