Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Congres/symposium

Symposium Should every written constitution include an eternity clause about constitutional democracy?

Reijer Passchier

Wim Voermans

Jerfi Uzman

Datum
Tijd
Zaal KOG zaal B031

Op 9 december 2016 houdt de afdeling Staats- en bestuursrecht een bijeenkomst over de vraag ‘Zou elke Grondwet een eeuwigheidclausule over de democratische rechtsstaat moeten bevatten?’ (‘Should every written constitution include an eternity clause about constitutional democracy?)'.

Inmiddels hebben 78 landen in de wereld zo’n beveiliging die moet voorkomen dat langs democratische weg de democratische rechtsstaat wordt afgeschaft. De Nederlandse Grondwet heeft zo’n bepaling echter nog niet. Op dit moment kan een twee-derde meerderheid in principe elke constitutionele hervorming doorvoeren.

Zouden wij de democratische rechtsstaat niet ook moeten ‘vereeuwigen’ in de Grondwet? En hoe dan precies? Zeker in de huidige tijd is deze vraag extra relevant.