Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Nieuwe ontwikkelingen Insolventierecht

Datum
donderdag 22 december 2016
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De docent zal de meest actuele ontwikkelingen en belangrijkste jurisprudentie op het snijvlak van goederen- en insolventierecht behandelen. De cursus richt zich op de jurist die in zijn werkgebied zo nu en dan met juridische kwesties te maken heeft zoals kwesties waarin zekerheden een rol spelen bij (voorbereidende) contractkwesties of intrekking van bancaire kredieten als gesprekspartner van zakelijke relaties met banken, of in algemene insolventiekwesties, of zich bij bedrijfsovernames kunnen voordoen of beter te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiële belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien.

  • uitwinningsperikelen bij zekerheidsrechten
  • onvoorwaardelijk pandrecht op voorwaardelijke eigendom bij eigendomsvoorbehoud (HR Rabobank/Reuser)
  • voortgang wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht en bijbehorende wetten/wetsvoorstellen
  • verzwaarde sancties bij onbehoorlijk bestuur
  • huidige praktijk van stille bewindvoering (werknemers, financiële reorganisatie)

Deze cursus is een waardevolle opfrissing en actualisering voor zowel de beginnende als de meer ervaren jurist!

Zie voor meer informatie de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.