Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Jurisprudentiedag Bestuurdersaansprakelijkheid jaaroverzicht 2016

Datum
dinsdag 20 december 2016
Tijd

In deze cursus wordt een heldere analyse gegeven van de ontwikkelingen in 2016 ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Dit zal geschieden aan de hand van een hanteerbaar overzicht van de jurisprudentie van de (op stapel staande) wetgeving (zoals het Bestuursverbod en het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

Programma

Aan de orde komen:

- Overzicht en analyse (op stapel staande) nieuwe wetgeving: Bestuursverbod en Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Overzicht en analyse jurisprudentie interne aansprakelijkheid (art. 2:9 en 216 BW)
- Overzicht en analyse externe aansprakelijkheid I (art. 6:162 e.v. BW)
- Overzicht en analyse externe aansprakelijkheid II (art. 2:138/248 BW)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie