Universiteit Leiden

nl en

Debat | Panel

Havens van hoop en wanhoop: menselijke "holding patterns" in het Midden-Oosten en Afrika

Datum
vrijdag 2 december 2016
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
Lipsius 003

In de zomer van 2015 bereikten ons via allerlei media beelden van duizenden mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea die te voet, per trein, per bus of per boot door Zuid- en Zuidoost-Europa reisden. Al voor de zomer van 2015 werd het duidelijk dat veel politeke vluchtelingen en economische migranten pogingen deden om vanuit Libië en elders in Noord-Afrika de Middellandse Zee over te steken en - al dan niet succesvol - Malta of de Italiaanse eilanden Lampedusa en Pantellaria te bereiken.

Hoewel de berichtgeving over de migratiestroom dit jaar aanzienlijk minder is dan vorig jaar, mede als gevolg van de bouw van hekken, het illegaal sluiten van nationale grenzen en de onduidelijke “overeenkomst” tussen sommige EU-lidstaten en Turkije, gaat de crisis onverminderd door. Duizenden mensen voor wie het verboden is om grenzen te passeren blijven echter in beweging - zij het in een “holding pattern” - vastbesloten hun reis te vervolgen zodra dat kan. Sommige transitielanden, waaronder Djibouti en Soedan, dienen als verblijfplaats voor grote groepen vluchtelingen en ontheemden. Eeuwenoude handelsroutes worden ingezet door mensensmokkelaars om tegen zeer hoge prijs mensen naar Europa te vervoeren, met tienduizenden doden als gevolg.

Op vrijdag 2 december a.s. organiseert LUCIS een paneldiscussie met academici, journalisten, activisten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties waarin zal worden ingegaan op de dynamiek die de aankomst, het verblijf in en het vertrek uit landen als Djibouti, Griekenland, Libië, Egypte, Soedan en Turkije kenmerken.

Na presentaties van de panelleden zal er volop gelegenheid zijn om met het publiek van gedachten te wisselen. Wat zijn de korte en lange termijngevolgen van het creëren en in stand houden van deze havens van hoop en beweging? Hoe werken de bestaande netwerken tussen verschillende geografische regio’s? Hoe wordt dit onderwerp in de Nederlandse en internationale media belicht en in een bredere context geplaatst? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens de paneldiscussie op 2 december a.s.

Sprekers

Aurélie Ponthieu, Artsen zonder Grenzen
Simon McMahan, verbonden aan het Centre for Trust, Peace and Social Relations 

Voor meer informatie over de sprekers zie de Engelstalige aankondiging.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.