Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Lezing | Studium Generale

De Jacht als metafoor in organisaties

Naomi Ellemers

Datum
Tijd
Serie Op jacht naar de mens. Van roofdieren tot bankencrisis
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal 019

In werksituaties worden allerlei gewoontes en praktijken gerechtvaardigd door te beweren dat ze verankerd zijn in onze genen als ‘jagers-verzamelaars’. Inhoudelijke discussies over onderwerpen zoals de wenselijkheid van concurrentie, beloningsverschillen, machtsposities, of gescheiden sekserollen worden op deze manier uit de weg gegaan. De impliciete veronderstelling is immers niet alleen dat we door evolutionaire selectie nu eenmaal het beste toegerust zijn om zaken op deze manier aan te pakken, maar ook dat deze aanpak de grootste overlevingswaarde en kansen op lange termijn succes biedt. Deze lezing heeft als doel een aantal van dit soort beweringen kritisch onder de loep te houden, door ze te toetsen aan relevante bevindingen ten aanzien van succesfactoren in organisaties, enresultaten van psychologisch onderzoek.

Aan het eind van dit college zullen alle sprekers beschikbaar zijn voor een nabespreking.

Meer informatie