Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Seminar

Katholieken in de verdrukking: de casus van de Calvinistische Republiek te Antwerpen (1577-1585)

  • Guido Marnef
Datum
vrijdag 16 december 2016
Tijd
Locatie
University Library
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Zaal
Vossiuszaal

In het recente onderzoek over de Opstand tegen Spanje werd terecht aandacht gevraagd voor de positie van de katholieken. Het boek van Judith Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands, 1520-1635, Oxford, 2011, was in dat verband grensverleggend. Geert Janssen voegde daar een belangrijke bijdrage aan toe met zijn The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe, Cambridge, 2014.

In de geschiedenis van de Opstand vormen de zogenaamde ‘Calvinistische Republieken’ die in een aantal Vlaamse en Brabantse steden tot stand kwamen een cruciale fase. In de periode van de Calvinistische Republiek (1577-1585) groeide Antwerpen uit tot de politieke hoofdstad van de Opstand – Willem van Oranje en de meeste opstandige instellingen verbleven er tot 1583. Tegelijkertijd manifesteerde de stad zich als een internationaal centrum van de calvinistische en lutherse kerk. Minder bekend zijn de lotgevallen van de katholieken in deze periode. Nochtans vormden zij op het einde van de Calvinistische Republiek nog altijd de grootste religieuze stroming met 45 percent of 37.000 inwoners.

De lezing zal verklaren hoe de katholieke gemeenschap in Antwerpen zich ontwikkelde in een klimaat van groeiende politieke en religieuze polarisatie. Ook het aspect van emigratie en ballingschap komt daarbij aan bod.

Guido Marnef is gewoon hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Zijn onderzoek heeft betrekking op volgende thema's: protestantse en katholieke Reformatie in de Nederlanden, de Opstand tegen Spanje, cultuur in de steden van de Nederlanden met aandacht voor de rol van rederijkers, drukpers en onderwijs.

Aanmelden

U kunt zich voor de lezing aanmelden via: history@hum.leidenuniv.nl.

Organisatie

Instituut voor Geschiedenis, het Scaliger Instituut en de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.