Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Staatssteun

Datum
vrijdag 16 december 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Het staatssteunrecht is actueler dan ooit. Op Europees niveau zijn tal van staatssteunregelingen recent gemoderniseerd. In de praktijk rijzen voortdurend nieuwe vragen over de toepassing. Als gevolg van de ruime uitleg van het begrip staatssteun kunnen de Europese regels immers in tal van situaties van toepassing zijn. Tijdens de cursus actualiteiten Staatssteun wordt aan de hand van actuele kwesties ingegaan op de regels omtrent staatssteun. Er wordt zowel aandacht gegeven aan spraakmakende Europese jurisprudentie, als ook de belangrijkste Nederlandse zaken. De cursus biedt u de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Er zal in één middag een overzicht worden gegeven van de belangrijkste en meest actuele regelgeving en jurisprudentie van het afgelopen jaar dan wel die in 2017 naar verwachting op u af zullen komen. Met deze cursus houdt u uw kennis van het staatssteunrecht up to date.

De docenten zijn experts in hun vakgebied en ervaren in zowel wetenschap als praktijk. Vrijwel allen zijn verbonden aan de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA) van de Universiteit Leiden die in 2010 is opgericht om kennis en expertise op het terrein van staatssteun ten behoeve van onderwijs en onderzoek te bundelen.

Onderwerpen

Zullen op een nader te bepalen moment worden ingevuld en zullen vooral te maken hebben met de verwachte ontwikkelingen en actualiteiten van dat moment.

Actualiteiten Staatssteun

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.